Hillerød Brugshunde Klub ønsker at være en klub for alle, der ønsker at udvikle og styrke samværet og samarbejdet med hunden, gennem de aktiviteter som klubben tilbyder – uanset race eller hvilken hund du har – så er der mulighed for i samvær med instruktører og andre hundeejere at udvikle de stærke bånd som knyttes mellem hund og fører, hvis du deltager på et træningshold i Hillerød Brugshunde Klub.

Klubbens formål
“Ved idræt og andet kulturelt virke, at styrke det frivillige foreningsarbejde og derigennem skabe interesse for lydigheds-, agility- og brugshundetræning af hunde, samt virke for god behandling af hunden som husdyr og brugshund”.

Hillerød Brugshunde Klub har ønsket at stå frit i forhold til de forskellige race- og landsorganisationer, for at kunne tilbyde aktiviteter til alle hundeejere. Derved kan vi også arbejde selvstændigt med udvikling af aktiviteter og træningsmetoder i overensstemmelse med klubbens formål. Klubben deltager i et landsdækkende samarbejde mellem foreninger og klubber, der er tilsluttet DGI.

Medlemskab
For at gå til træning hos os, skal du være medlem af klubben. Kontingentet er med til at finansiere foreningens drift og aktiviteter. Klubbens medlemmer er en del af et fællesskab, hvor vi samles til arbejdsdage og hyggelige arrangementer, som f.eks. sommerfest og julehygge. Vi har som regel 3 arbejdsdage om året. Du hjælper med det, du kan og har mulighed for.
Du kan læse om indmeldelse her

Positiv Indlæring
I Hillerød Brugshunde Klub bruger vi alene positiv forstærkning som træningsmetode. Det gør vi af flere grunde, først og fremmest fordi et positivt samarbejde altid vil være at fortrække, og fordi det giver de bedste resultater. Men også grundet i en respekt for hunden som et individ, og med baggrund i vores viden om hundes adfærd og sprog. Straf er et begreb mennesket har opfundet, en hund forstår ikke hvad det er – og den forstår slet ikke hvad den bliver straffet for – den kan ikke forstå sammenhængen mellem det den har gjort, og førerens reaktion. Derfor bruger vi ALDRIG straf !
Når man bruger positiv forstærkning, fortæller man hunden at det den gør lige nu er det rigtige – og at det vil medføre en belønning. En af adfærdsteoriens hovedsætninger er, at dyr gør det, der bedst kan betale sig og lader være med at gøre det, der ikke så godt kan betale sig eller som ikke har nogen konsekvens. Når man forstærker den adfærd, der er bedre end normalt og ignorerer den, der ikke er, vil hundens adfærd med sikkerhed ændres i den retning, der kan betale sig for den – den retning, som der forstærkes. Med andre ord; hunden får en belønning for det den gør godt – og ikke noget for det er forkert. Når positiv træning virker stærkt, er det fordi en forventning om en belønning vil aktivere hundens såkaldt ansporende motivation. Den ansporende motivation, der ikke har forbindelse med hundens drifter, aktiveres kun, når der trænes strengt positivt, idet den ansporende motivation alene drives af forventning om noget godt og vil forsvinde ved udsigt til ubehag.
Den adfærd, der forstærkes, vil blive gentaget.
Den adfærd, der gentages, vil blive en vane.
En vane er svær at bryde, god som dårlig

Klubbens Vedtægter

Referat af tidligere generalforsamlinger

2023

Referat HBK Generalforsamling 2023

Formandes beretning 2023

2022

Referat HBK Generalforsamling 2022

Formandens beretning 2022

2021

Referat HBK Generalforsamling 2021
Formandens beretning 2021

Billeder

Der er flere der har leveret billeder til vores hjemmeside og dem skylder vi en stor tak.

  • Ottilie Honore
  • Carsten Riis
  • Kurt Vedel Christensen