Hundeklubben afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 23. april kl. 19.00.

Dagsorden:

  1. Valg af referent og dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg – På valg til bestyrelsen: Dorthe Skydstofte og Steen Nielsen – begge modtager genvalg. Valg af suppleanter.
  7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Categories:

Tags:

Comments are closed