Hillerød Brugshunde Klub afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 21. april kl. 19.00.

Dagsorden:

   1. valg af referent og dirigent
   2. Valg af stemmetæller
   3. Formandens beretning
   4. Fremlæggelse af revideret regnskab
   5. Indkomne forslag
   6. Valg
    På valg til bestyrelsen:
    Dorthe Skydstofte og Steen Nielsen. Begge modtager genvalg.
    Valg af suppleanter.
   7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Categories:

Tags:

Comments are closed