Hillerød Brugshunde Klub afholder ordinær generalforsamling onsdag den 28. april 2021 kl. 20.00.

I år bliver den afholdt virtuelt.

Alle medlemmer får ugen op til  tilsendt en mail med et link, som skal bruges for at deltage. 

Dagsorden til mødet:

   1. Valg af referent
   2. Valg af dirigent
   3. Valg af stemmeoptæller
   4. Formandens beretning
   5. Fremlæggelse af revideret regnskab
   6. Indkomne forslag
   7. Valg    
    1. Følgende er på valg   
     • Carsten Riis – modtager genvalg   
     • Jan Hedberg – modtager genvalg   
     • Bente Hedberg – modtager genvalg   
     • Suppleanterne Christina Kristensen
     • Jesper Løwe – begge modtager genvalg      
   8.  Eventuelt

Categories:

Tags:

Comments are closed