Sidste nyt

Vigtig meddelelse

Opdatering 25 april 2020

Kære medlemmer

Selv om det nu er tilladt at mødes til udendørs træning med max. 10 mennesker og god afstand, så fortsætter vi med fjernundervisning her i forårssæsonen. At vi ikke straks ændrer det til almindelig undervisning i klubben skyldes, at nogle af vores instruktører holder pause, og de øvrige har indrettet deres liv og undervisningsform efter fjernundervisning, og det er derfor ikke alle, som har mulighed for at møde frem i klubben. Det er også vigtigt, at alle føler sig trygge ved at mødes – både instruktører og medlemmer – og det fornemmer vi, at tiden ikke helt er moden til endnu.

Derudover er der sat vedligeholdelsesarbejder i gang i klubben. Der skal bl.a. nyt tag på huset, og lysene skal skiftes. Samtidig får banerne en god gang pleje, så de er klar med fornyet slidstyrke til efterårssæsonen. Det har de brug for efter den regnvåde vinter.

Vi glæder os alle til at mødes til efterårsæsonen, som vi håber kommer til at forløbe næsten normalt – dog nok stadig med behørig afstand. Der bliver åbnet op for tilmelding i starten af juli måned.

Indtil da skal vi nyde foråret og sommeren.

Mange forårshilsner
Hundeklubben

Nyt fra bestyrelsen – 07.april 2020:

Efter myndighedernes udmelding mandag aften, er det endeligt besluttet, at vi ikke kan gennemføre den almindelige holdundervisning i klubben denne sæson. Der vil, i denne uge, komme en udmelding fra instruktørerne på de enkelte hold om en alternativ undervisning.

Samtidigt udsættes klubbens generalforsamling til efteråret.

Vi håber på, at efteråssæsonen bliver mere normal.

Nyt fra bestyrelsen – 29. marts 2020: 

Efter at myndighederne forlængede nedlukningen af Danmark frem til d. 13. april, er sandsynligheden ikke så stor for at kunne starte forårssæsonen op i uge 17 (fra 20. april) og dermed vende tilbage til en normal hverdag, som vi havde håbet på.

Vi arbejder derfor på at kunne tilbyde en alternativ form for undervisning, og vi har bedt vores instruktører om at være kreative og undersøge, om de kan finde andre måder at formidle hundetræning på. Det er ikke noget, vi har prøvet før, og vi er spændte på, om det lykkes. Indtil videre vil vi dog afvente myndighedernes udmelding om, hvad der skal ske efter d. 13. april, og derefter vil vi i bestyrelsen beslutte os for, hvordan forårssæsonen skal forløbe – evt. helt aflyses.

Pas godt på jer selv derude.

14/3 2020;
Som situationen omkring corona er lige nu, har vi i Hillerød Brugshunde Klub drøftet om vi skal gennemføre træningen her i forårssæsonen. Vi er blevet enige om – hvis muligt – vil vi gennemføre træningen med følgende forholdsregler og ændringer:

1. Sæsonstart bliver udskudt til den 20. april. Det betyder at sæsonen slutter sidste uge i juni.

2. Al træning foregår udendørs med god afstand til hinanden. Klubhuset er kun åbent for brug af toiletterne. Håndsprit skal anvendes inden man går ind i huset. Det er vigtigt at alle overholder disse regler.

3. Hvis du er er i risikogruppen (ældre og kronisk syge), bør du overveje, om du skal deltage i hundetræning denne sæson.

4. Vi gør opmærksom på, at hvis man føler sig syg eller har symptomer på influenza, skal man blive væk fra træning.

Alt efter hvordan tingene udvikler sig, kan der senere komme en ny melding. Vi forholder os løbende til myndighedernes anbefalinger.

Vigtige datoer:

Generalforsamling onsdag den 22. april kl. 20.00. AFLYST
Arbejdsdag lørdag den 16. maj kl. 10.00-13.00. AFLYST
Sommerfest lørdag den 27. juni. AFLYST

Betaling for træning:

Sidste frist for betaling til forårssæsonen er den 1. marts. Det koster 150 kr. i kontingent, hvis du endnu ikke har betalt kontingent for 2020, samt 450 kr. for et hold. Hvis du går på flere hold i forårssæsonen, er det halv pris for de efterfølgende hold.