Sidste nyt

Generalforsamling i Hillerød Brugshunde Klub

Onsdag den 11. april 2018 klokken 19.30

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmeoptæller

4. Formandens beretning

5. Fremlæggelse af revideret regnskab

6. Indkomne forslag

7. Valg.

Følgende er på valg:

Dorthe Skydstofte – modtager genvalg

Steen Nielsen – modtager genvalg

Kamilla Nielsen (suppleant) – modtager genvalg

Gitte Ahlstedt (suppleant) – modtager ikke genvalg

Christina Byskov – opstiller som suppleant

8. Eventuelt